Hospodárska korešpondencia – vizitka firmy v písomnej komunikácii

Dokumenty z písomného styku nám prezradia pomerne veľa o úrovni firmy, či úradu. Často krát ide o prvý kontakt, na základe ktorého si adresát urobí prvý dojem o organizácii. Nesprávna formulácia,  či zlá úprava písomnosti určite nevzbudzuje dojem profesionality.

Norma ako štandard

Formálnosť a štylizácia obchodnej korešpondencie vyzerá dnes inak ako pred 20-timi rokmi. Prevláda e-mailová komunikácia, firmy využívajú rôzne grafické prvky, šablóny s logom firmy, a pod. Obsah je však kľúčový a preto slušná formulácia a úprava je rovnako dôležitá aj v dnešnej dobe.

Úpravu písomností a pravidlá ich správneho písania u nás upravuje norma STN 01 6910. Štandardizuje a vysvetľuje ako písať znaky, znamienka, skratky značiek a čísel. Ďalej určuje pravidlá ako písať úradné, obchodné listy, tak v tuzemskom styku, ako aj pre zahraničie.  

Zdokonaľujte sa

Písomnosti vypracované podľa pravidiel obsiahnutých v norme sa lepšie spracovávajú, esteticky dobre pôsobia, svedčia o odbornosti pracovníka, ktorý ich vypracoval a v konečnom dôsledku šíria dobré meno firmy. Psychológia obchodného listu je rovnako dôležitá ako správne napísaná adresa. Vhodné oslovenie, štruktúra a celkový vzhľad pôsobí na adresáta, ktorému je určená Vaša ponuka. Niekedy pri výbere obchodných partnerov rozhodujú ozaj maličkosti...

Hľadáte si prácu?

Pokiaľ máte záujem pracovať v oblasti administratívy, znalosť hospodárskej korešpondencie je pre Vás nevyhnutnosťou. Spracovávanie a kontrola objednávok, vytváranie cenových ponúk, prijímanie a spracovanie reklamácií si vyžaduje aspoň jej základnú znalosť. Náskok v tejto oblasti majú pred gymnazistami absolventi stredných odborných škôl, napríklad obchodných akadémií. Problematika sa však dá ľahko zvládnuť a osvojiť na základnom kurze. V požiadavkách firiem na asistentské a administratívne pozície sa často uvádza aj strojopis. Nie len pre rýchlejšiu prácu s dokumentmi, ale zamestnanec môže byť užitočný aj pri vyhotovovaní zápisov z porád, prepisovaní rozsiahlejších dokumentov a pod.

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Súbory cookie môžu byť použití aj na zhromaždovanie štatistických a marketingových údajov.

Na našom webe využívame Google Analitics cookies, ktoré nám umožňujú zistiť reálnu návštevnosť našej stránky.

Zoznam použitých cookies:

  1. Session Cookie - Cookie s náhodne generovaným názov, ktorá sa dá využiť pri prihlasovaný
  2. Google Analitics - Cookie využívaná na vedenie štatistiky o prístupoch na našu webovú stránku
  3. Cookie Accept - Informácia či návšetvník súhlasí z ukladaním uvedených cookies.