Podmienky použitia

Kategória: Všeobecné informácie

Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať v registračnom formulári súhlasíte so zasielaním informačných e-mailov "KVT Newsletter" na vami zadanú e-mailovú adresu. Registrovaná e-mailová adresa nebude nikdy zneužitá ani poskytnutá tretím stranám. V žiadnom prípade nezasielame spam, ani inú nevyžiadanú poštu. V našom záujme je Vás informovať o aktuálnych novinkách, termínoch kurzov, ako aj last minute zľavách na kurzy a nové články v blogu. Odoberanie newsletterov je možné kedykoľvek prerušiť kliknutím na odkaz "odhlásiť", ktorý sa nachádza v závere informačného mailu.

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári pre spoločnosť KVT vzdelávanie s.r.o.. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.