Ikonka Názov kurzu Trvanie kurzu Najbližší termín Cena kurzu #
Python I. začiatočník 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 168,00 € Viac informácií
Python II. mierne pokročilý 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 180,00 € Viac informácií
Programovanie vo Windows API 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 345,00 € Viac informácií
Algoritmizácia a základy programovania 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 91,00 € Viac informácií
C - programovací jazyk 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 206,50 € Viac informácií
Úvod do jazyka SQL 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 240,00 € Viac informácií
C++ I - základy 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 314,50 € Viac informácií
C++ II - pokročilé techniky 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
Delphi I - základy jazyka 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 314,50 € Viac informácií
Delphi II - pokročilé techniky 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
Visual Basic I - základy jazyka 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 206,50 € Viac informácií
Visual Basic II - pokročilé programovanie 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 218,50 € Viac informácií
Microsoft Visual Basic .NET - úvod 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
Microsoft Visual Basic .NET - vývoj aplikácií 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
C# .NET - úvod 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
C# .NET - vývoj aplikácií 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
Prechod z ASP na ASP .NET 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 314,50 € Viac informácií
Tvorba aplikácií ASP .NET 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
Tvorba inštalácii pomocou Visual Studio .NET 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 79,00 € Viac informácií
Java - úvod 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 553,50 € Viac informácií
Java - vývoj aplikácií 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 417,50 € Viac informácií
AIX 5L - základy 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 1 095,00 € Viac informácií
Apache 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 119,00 € Viac informácií
Linux - základy 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 150,50 € Viac informácií
Linux - administrácia 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 218,50 € Viac informácií
Linux - bezpečnosť 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 156,50 € Viac informácií
Samba 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 119,00 € Viac informácií
Lotus Domino Server - administrácia 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 485,50 € Viac informácií
Unix FreeBSD 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 158,50 € Viac informácií
Adobe Flash I 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 162,00 € Viac informácií
Adobe Flash II - ActionScript 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 198,00 € Viac informácií
Adobe Illustrator - základný kurz 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 120,00 € Viac informácií
Adobe Illustrator - pokročilý kurz 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 144,00 € Viac informácií
Adobe InDesign - základný kurz 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 120,00 € Viac informácií
Adobe InDesign - pokročilý kurz 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 144,00 € Viac informácií
Adobe Photoshop I - základy 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 180,00 € Viac informácií
Adobe Photoshop II - pokročilý 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 132,00 € Viac informácií
Adobe Photoshop - Webdesign 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 132,00 € Viac informácií
Adobe Photoshop Lightroom 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 159,00 € Viac informácií
Corel PHOTOPAINT I - základy 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 154,50 € Viac informácií
Corel PHOTOPAINT II - pokročilý 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 170,50 € Viac informácií
CorelDRAW I - základy 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 126,00 € Viac informácií
CorelDRAW II - pokročilý 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 144,00 € Viac informácií
GIMP - základy 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 144,00 € Viac informácií
Základy personalistiky 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 89,00 € Viac informácií
Zákonník práce 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 65,00 € Viac informácií
Jednoduché Účtovníctvo na PC 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 119,00 € Viac informácií
Podvojné účtovníctvo na PC 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 180,00 € Viac informácií
Mzdy a personalistika pre začiatočníkov 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 159,00 € Viac informácií
Ročné zúčtovanie dane a legislatívne zmeny 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 69,00 € Viac informácií
Mzdy a personalistika pre pokročilých 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 119,00 € Viac informácií
Problematika DPH 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 57,50 € Viac informácií
Daň z príjmu 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 43,50 € Viac informácií
Asertívna komunikácia, kritika a pochvala 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 335,50 € Viac informácií
Komunikácia a rétorika v praxi 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 447,00 € Viac informácií
Lektorské zručnosti 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 283,00 € Viac informácií
Motivácia a vedenie ľudí 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 238,50 € Viac informácií
Outplacement II - príprava na nové zamestnanie 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 650,00 € Viac informácií
Prezentačné zručnosti 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 208,00 € Viac informácií
Rozhodovanie 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 307,00 € Viac informácií
Rozvoj obchodných zručností 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 330,50 € Viac informácií
Spôsoby náboru a výberu zamestnancov 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 318,50 € Viac informácií
Telefonická komunikácia 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 233,50 € Viac informácií
Tímová práca - teambuilding 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 243,00 € Viac informácií
Faktorová analýza 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 240,00 € Viac informácií
Zoskupovacia analýza 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 240,00 € Viac informácií
Klasifikačné a asociačné stromy 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 288,00 € Viac informácií
Detekcia podvodov (Fraud) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 352,80 € Viac informácií
Úvod do bayesovskej analýzy dát v IBM® SPSS® Amos 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 216,00 € Viac informácií
IBM® SPSS® Statistics BASE: Syntax 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 240,00 € Viac informácií
Analýza a predikcia časových radov 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 648,00 € Viac informácií
Detekcia odchodu zákazníka 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 294,00 € Viac informácií
Základy štatistiky pre analýzu dát 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 576,00 € Viac informácií
Hierarchické lineárne modelovanie 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 240,00 € Viac informácií
IRT modely - teória a aplikácia 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 240,00 € Viac informácií
Analýza dát v zdravotníctve 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 576,00 € Viac informácií
Semestrálny kurz: Štatistická analýza dát v praxi - od pojmov k interpretácii výsledkov 14 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 1 728,00 € Viac informácií
Marketingové analýzy: Nákupné rozhodovanie zákazníkov 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 240,00 € Viac informácií
Marketingové analýzy: Segmentácia 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 465,00 € Viac informácií
Analýza nákupného košíka (Basket Analysis) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 294,00 € Viac informácií
IBM® SPSS® Statistics Base: Viacrozmerná štatistika 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 576,00 € Viac informácií
Prediktívna údržba (Predictive Maintenance) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 294,00 € Viac informácií
Data mining – dolovanie znalostí z databáz 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 804,00 € Viac informácií
IBM® SPSS® MODELER: PRÁCA S DATAMININGOVÝMI MODELMI 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 516,00 € Viac informácií
IBM® SPSS® Modeler: Príprava dát pre modelovanie 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 672,00 € Viac informácií
Analýza kreditného rizika (Credit Risk) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 294,00 € Viac informácií
IBM® SPSS® Statistics base - Základy modulu 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 691,20 € Viac informácií
IBM® SPSS® Statistics Base - Základné štatistické procedúry 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 691,20 € Viac informácií
Regresná analýza I 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 288,00 € Viac informácií
Regresná analýza II 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 288,00 € Viac informácií
Logistická regresia 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 288,00 € Viac informácií
Korelačná analýza 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 288,00 € Viac informácií
Týždenná škola data miningu: Od dát k rozhodnutiu 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 1 380,00 € Viac informácií
Strojopis a základy hospodárskej korešpondencie 7 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 234,00 € Viac informácií
Strojopis 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 158,40 € Viac informácií
Základy hospodárskej korešpondencie 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 99,60 € Viac informácií
Hospodárska korešpondencia pre pokročilých 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 99,60 € Viac informácií
Tvorba webstránok v CMS WordPress 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 192,00 € Viac informácií
Tvorba www stránok I 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 180,00 € Viac informácií
Tvorba www stránok II 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 198,00 € Viac informácií
XML - základy 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 115,00 € Viac informácií
XML - využitie v aplikáciách 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 170,50 € Viac informácií
JavaScript I 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 200,00 € Viac informácií
JavaScript II 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 318,00 € Viac informácií
PHP I - programovanie dynamických stránok 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 300,00 € Viac informácií
PHP II - základy OOP 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 298,50 € Viac informácií
Visual Basic Script 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 198,50 € Viac informácií
Joomla alebo jednoduchý web do 30 minút - workshop 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 42,00 € Viac informácií
Tvorba webových stránok v RS Joomla I 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 120,00 € Viac informácií
Tvorba webových stránok v RS Joomla III - Tvorba šablón 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 144,00 € Viac informácií
Tvorba webových stránok v RS Joomla IV - Tvorba modulov a komponentov 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 144,00 € Viac informácií
Internet - www, e-mail, chat 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 45,00 € Viac informácií
ECDL 02 - Práca s počítačom a správa súborov 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 45,00 € Viac informácií
ECDL 03 - Spracovanie textu 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 138,00 € Viac informácií
ECDL 04 - Tabuľkový kalkulátor 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 150,00 € Viac informácií
ECDL 05 - Databázový systém 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 180,00 € Viac informácií
ECDL 06 - Elektronická prezentácia 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 105,00 € Viac informácií
ECDL 07 - Informácie a komunikácia 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 45,00 € Viac informácií
ECDL testovanie 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme od 17,00 € Viac informácií
Microsoft Project I - základy 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 216,00 € Viac informácií
Microsoft Project II - pokročilý 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 324,00 € Viac informácií
Business Objects I - základný 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 466,00 € Viac informácií
Business Objects II - pokročilý 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 625,50 € Viac informácií
Business Objects III - expert 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 983,50 € Viac informácií
Business Objects IV - administrácia 5 dní Termín pripravujeme Termín pripravujeme 1 541,50 € Viac informácií
Microsoft Visio 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 119,00 € Viac informácií
SmartDraw 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 119,00 € Viac informácií
Microsoft Word I - základy 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 84,00 € Viac informácií
Microsoft Word I - praktický (skrátený kurz) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 57,00 € Viac informácií
Microsoft Word II - pokročilý 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 99,00 € Viac informácií
Microsoft Word II - praktický (skrátený kurz) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 66,00 € Viac informácií
Microsoft Word III - expert 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 108,00 € Viac informácií
Microsoft Word III - praktický (skrátený kurz) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 72,00 € Viac informácií
Microsoft Word - Hromadná korešpondencia 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 54,00 € Viac informácií
MS Excel - Power Query 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 150,00 € Viac informácií
Microsoft Excel I - základy 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 90,00 € Viac informácií
Microsoft Excel I - praktický (skrátený kurz) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 60,00 € Viac informácií
Microsoft Excel II - pokročilý 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 105,00 € Viac informácií
Microsoft Excel II - praktický (skrátený kurz) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 69,00 € Viac informácií
Microsoft Excel III - expert 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 126,00 € Viac informácií
Microsoft Excel III - praktický (skrátený kurz) 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 84,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - kontingenčné tabuľky 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 54,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - PowerPivot 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 132,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - Automatizácia práce (makrá) 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 156,00 € Viac informácií
Visual Basic for Applications (VBA) I - základy 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 162,00 € Viac informácií
Visual Basic for Applications (VBA) II - pokročilý 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 162,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - Štatistika 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 135,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - Optimalizácia 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 207,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - Financie 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 138,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - Manažéri 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 69,00 € Viac informácií
Microsoft Excel - Technici 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 69,00 € Viac informácií
Microsoft PowerPoint I - základy 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 54,00 € Viac informácií
Microsoft PowerPoint II - pokročilý 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 60,00 € Viac informácií
Microsoft PowerPoint - komplexný 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 105,00 € Viac informácií
Adobe Acrobat 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 60,00 € Viac informácií
Microsoft Access I - základy 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 180,00 € Viac informácií
Microsoft Access I - praktický (skrátený kurz) 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 159,00 € Viac informácií
Microsoft Access II - pokročilý 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 198,00 € Viac informácií
Microsoft Access II - praktický (skrátený kurz) 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 177,00 € Viac informácií
Microsoft Access - Tvorba aplikácií 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 198,00 € Viac informácií
Microsoft Outlook I - e-mail 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 60,00 € Viac informácií
Microsoft Outlook II - práca v skupine 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 66,00 € Viac informácií
Lotus Notes - základy 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 66,00 € Viac informácií
Lotus Notes - skupinová práca 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 72,00 € Viac informácií
Lotus Notes - mobilný klient 1 deň Termín pripravujeme Termín pripravujeme 96,00 € Viac informácií
SAP ABAP Dictionary 3 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 876,00 € Viac informácií
BC407 – Reporting: QuickViewer, InfoSet Query, and SAP Query 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
AC805 – Cash Management 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
AC280 – Reporting in Financial Accounting 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
AC010 – Business Processes in Financial Accounting 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 9 480,00 € Viac informácií
AC200 – Accounting Customizing Fundamentals 4 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 9 480,00 € Viac informácií
AC201 – Accounting Customizing I 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
AC202 – Accounting Costumizing II 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
AC205 – Individual Accoung Closing 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
AC207 – Parallel Accounting Standards / New GL 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
SAPFIN – SAP Financials 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 5 880,00 € Viac informácií
Teambuilding - Jesenná láska 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 0,00 € Viac informácií
BeeTeambuilding – Dokonale riadená spoločnosť 2 dni Termín pripravujeme Termín pripravujeme 0,00 € Viac informácií

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Súbory cookie môžu byť použití aj na zhromaždovanie štatistických a marketingových údajov.

Na našom webe využívame Google Analitics cookies, ktoré nám umožňujú zistiť reálnu návštevnosť našej stránky.

Zoznam použitých cookies:

  1. Session Cookie - Cookie s náhodne generovaným názov, ktorá sa dá využiť pri prihlasovaný
  2. Google Analitics - Cookie využívaná na vedenie štatistiky o prístupoch na našu webovú stránku
  3. Cookie Accept - Informácia či návšetvník súhlasí z ukladaním uvedených cookies.