Čo Vás naučíme

SQL, čiže Structured Query Language (štruktúrovaný dotazovací jazyk) slúži pre tvorbu univerzálnych dotazov v databázach. Ďalej umožňuje zakladanie tabuliek, ošetrenie prístupu k dátam, zdieľať dáta, alebo zabezpečenie databáz.

Kurz je určený pre začínajúcich analytikov, administrátorov alebo vývojárov. Kurz je vhodný aj pre IT začiatočníkov, ktorí chcú získať základný prehľad o databázovom jazyku SQL. Kurz je určený vo všeobecnosti pre všetkých tých, ktorí chcú získať prehľad o základnej synataxi jazyka SQL.

Požadované vstupné znalosti

Od účastníkov kurzu sa očakávajú vstupné vedomosti aspoň v tomto rozsahu:

 • znalosť práce s PC a MS Windows
 • výhodou je znalosť práce s akoukoľvek databázovou aplikáciou príbuznou jazyku SQL
 • analitické myslenie

Osnova kurzu

Vyhľadávanie v dátach

 • príkaz SELECT
 • použitie aritmetických operátorov a operátorov reťazenia v príkazoch SQL
 • použitie klauzuly WHERE k výberu špecifických riadkov
 • použitie logických výrazov v klauzule WHERE
 • použitie výrazu LIKE k porovnaniu textových hodnôt
 • logické podmienky AND, OR, NOT
 • priorita operátorov
 • radenie výsledných riadkov pomocou klauzuly ORDER BY

Spájanie dát z viacerých tabuliek

 • zadanie kartézského súčinu - CROSS JOIN
 • zadanie prirodzeného spojenia - NATURAL JOIN
 • obmedzenie prirodzeného spojenia na vymenované stĺpce - JOIN USING
 • zadanie všeobecného spojenia - JOIN ON
 • spojenie troch a viac tabuliek
 • ľavé, pravé a plné vonkajšie LEFT, RIGHT a FULL OUTER JOIN
 • Oracle joiny vs. ANSI joiny

Zoskupovanie dát

 • popis a použitie skupinových funkcií
 • zoskupovanie riadkov pomocou klauzúl GROUP BY
 • filtrovanie výsledných riadkov pomocou klauzuly HAVING
 • klauzula ROLLUP, CUBE, GROUPING, GROUPING SETS, ...

Práca s dátumami a časmi

 • použitie funkcií typu DATE a numerických funkcií
 • použitie funkcie SYSDATE k načítaniu aktuálneho dátumu, implicitný formát
 • zavedenie tabuľky DUAL ako prostriedku na zobrazenie výsledkov výrazu
 • správa údajov v rôznych časových pásmach

Práca s hodnotou NULL

 • použitie kľúčového slova DISTINCT so skupinovými funkciami
 • ako nakladajú agregačné funkcie s hodnotou NULL
 • zoskupenie dát podľa viac ako jedného stĺpca
 • ako sa vyhnúť neplatným dotazom pomocou skupinových funkcií

Používanie poddotazov

 • rôzne typy poddotazov - jednoriadkové poddotazy, skalárne poddotazy
 • skupinové funkcie v poddotazov; nekorektné príkazy v poddotazoch
 • viacriadkové poddotazy
 • použitie množinových operátorov IN, ANY a ALL v spojení s poddotazmi
 • vplyv prázdnej hodnoty vo výsledku poddotazu na vonkajšie dotazy
 • zjednodušovanie dotazov pomocou klauzuly WITH
 • odporúčania pre používanie poddotazov

Množinové operácie

 • použitie operátoru UNION k zjednoteniu niekoľkých množín riadkov
 • použitie operátoru UNION ALL k vylúčeniu eliminácie duplicít
 • operátor INTERSECT
 • operátor MÍNUS

Modifikácia databáz

 • použitie DML príkazov INSERT, UPDATE, DELETE
 • použitie DDL príkazov pre tvorbu tabuliek, indexov, obmedzení a poh?adov
 • práca s flashback dotazmi
 • uloženie príkazov SQL do dávkových súborov
 • správa objektov pomocou pohľadov dátových slovníkov
 • riadenie užívateľského prístupu

Pokročilé techniky dotazovania sa

 • hierarchické načítanie dát
 • analytické funkcie a práca s oknom dát
 • podpora pre použitie regulárnych výrazov a nerozlišovania veľkých a malých písmem

Trvanie kurzu: 2 dni Cena kurzu: 240,00€

Termín aktuálne pripravujeme. V prípade záujmu si termín kurzu môžete vyžiadať pomocou jednoduchého formulárika nižšie, naplánovaný termín kurzu Vám pošleme na uvedený e-mail..

Vyžiadanie termínu

Doplnkové informácie

 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Realizácia termínu závisí od jeho naplnenosti
 • V rámci kurzu je pripravené občerstvenie (káva, čaj..)
 • Všetky uvedené ceny sú konečné s DPH
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie
 • Možnosť realizovať formou náhradného plnenia

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.