Nákupný košík
Váš košík je prázdny

Čo Vás naučíme

Kurz je nadstavbou kurzu Mzdy a personalistika pre začiatočníkov alebo pre tých, ktorí už ovládajú základné pojmy z oblasti miezd a personalistiky, ale potrebujú si svoje znalosti rozšíriť, či zdokonaliť sa.

Na kurze sa hlbšie venujeme mzdovej problematike, riešime náročnejšie problémy, prípadne hľadáme riešenia na špecifické prípady, ktoré sa pri vedení mzdovej agendy môžu vyskytnúť. Súčasťou kurzu je prezentácia spracovania mzdovej agendy v mzdovom programe a tiež praktická ukážka vyplnenia daňového priznania fyzickej osoby. Po ukončení kurzu obdržia všetci účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina: absolventi kurzu mzdy a personalistika pre začiatočníkov, pokročilí mzdoví účtovníci, personalisti.

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosti na úrovni kurzu Mzdy a personalistika - začiatočníci

Osnova kurzu

Zopakovanie základných pojmov

 • Základná mzdová terminológia
 • Výpočet mzdových položiek pri rôznych typoch mzdy
 • Pomocné mzdové výpočty: priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, výpočet dovolenky a jej pomernej časti, krátenie dovolenky, jej výpočet a použitie

Zdravotné a sociálne poistenie

 • Štruktúra odvodov
 • Sadzby poistného a výpočet poistného na zdravotné a sociálne poistenie
 • Vykazovanie poistného v mesačných výkazoch, výpočet poistného pri nepravidelných príjmoch, pri príjmoch z dohôd, pri dôchodcoch, invalidných dôchodcoch, zdravotne postihnutých, pri vyplatení príjmu počas materskej a rodičovskej dovolenky, vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru

Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúcií

 • Druhy zrážok a ich poradie
 • Zrážky podľa zákonníka práce
 • Zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia
 • Mechanizmus výpočtu zrážok (nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok

Stravovanie verzus cestovné náhrady zamestnanca

 • Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie na pracovisku/počas služobnej cesty
 • Formy stravovania (závodné stravovanie, stravné lístky, finančné príspevky)
 • Poskytovanie príspevku na stravovanie (z nákladov zamestnávateľa, zo zisku, zo sociálneho fondu)
 • Stravovanie podľa zákona o cestovných náhradách
 • Náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste a ich výpočet
 • Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

 • Povinnosti zamestnávateľa so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím
 • Úľavy na odvodoch
 • Výpočet povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím
 • Náhradné plnenie
 • Výkazníctvo

Ročné zúčtovanie dane a ako bonus aj praktická ukážka spracovania daňového priznania dane FO

 • Základný princíp ročného zúčtovania dane
 • Uplatňovanie daňových zvýhodnení zamestnanca
 • Nárok na daňový bonus
 • Vyplňovanie daňových tlačív
 • Vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového nedoplatku zamestnancovi
 • Príklady na výpočet ročného zúčtovania a daňového priznania dane FO

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka

 • Doplnenie údajov do evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov za príslušný rok
 • Uzatvorenie mzdových listov za príslušný rok
 • Vypracovanie prehľadu o nároku, čerpaní a zostatku dovolenky za príslušný rok

Praktická ukážka spracovania mzdovej agendy v mzdovom programe OLYMP

 • Základné nastavenie systému pre spracovanie mzdovej agendy
 • Vytvorenie fiktívnej firmy
 • Založenie osobného spisu zamestnanca
 • Vytvorenie pracovného pomeru (dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru)
 • Zadanie a evidencia dochádzky zamestnanca
 • Spracovanie zrážok zo mzdy a odvodov
 • Výpočet mzdy
 • Povinné výkazy a zostavy
 • Export a odosielanie mzdových výkazov

Trvanie kurzu: 3 dni Cena kurzu: 119,00€

Termín aktuálne pripravujeme. V prípade záujmu si termín kurzu môžete vyžiadať pomocou jednoduchého formulárika nižšie, naplánovaný termín kurzu Vám pošleme na uvedený e-mail..

Vyžiadanie termínu

Doplnkové informácie

 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Realizácia termínu závisí od jeho naplnenosti
 • V rámci kurzu je pripravené občerstvenie (káva, čaj..)
 • Všetky uvedené ceny sú konečné s DPH
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie
 • Možnosť realizovať formou náhradného plnenia

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.