Nákupný košík
Váš košík je prázdny

Čo Vás naučíme

Pracujete so Zákonníkom práce alebo ste účastníkom pracovnoprávneho vzťahu, či už ako zamestnanec alebo ako zamestnávateľ ? Radi by ste získali základnú orientáciu v paragrafoch, užitočnú pre každého z nás ? Pozývame vás na školenie, na ktorom vás naučíme chápať súvislosti medzi vybranými paragrafmi Zákonníka práce a aplikačnou praxou. 

Prezradíme vám na čo si dať pozor pri uzatváraní pracovného pomeru, aké náležitosti musí obsahovať pracovná zmluva, aké práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú obom zúčastneným stranám, čo je to pracovná disciplína a aké sú postihy za jej porušenie, ako možno ukončiť pracovný pomer, ako sa pripraviť na kontrolu zo strany Inšpektorátu práce, najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení a ich dopad na možné pracovnoprávne spory a mnoho ďalších praktických a užitočných informácií z praxe personalistu.

Požadované vstupné znalosti

Školenie je určené najmä personalistom, manažérom, HR špecialistom, mzdovým účtovníkom prípadne zamestnancom.

Osnova kurzu

Aktuálny legislatívny stav od 1.1.2019 a od 1.5.2019

 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Mzdové zvýhodnenia
 • 13. a 14. platy
 • Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy

Všeobecné ustanovenia – oboznámenie sa so základnými pojmami

 • Definícia pracovnoprávneho vzťahu
 • Definícia závislej práce a príklady z praxe
 • Definícia pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov

Ochrana práva zamestnanca na súkromie – zákaz diskriminácie (aj z pohľadu GDPR)

 • Povinnosti zamestnávateľa pri monitorovaní zamestnancov na pracovisku
 • Práva a povinnosti zamestnancov
 • Informačná povinnosť zamestnávateľa z pohľadu GDPR

Problematika predzmluvných vzťahov

Vznik a zmena pracovného pomeru

 • Pracovná zmluva a jej náležitosti
 • Druhy pracovného pomeru
 • Zmena pracovného pomeru – kedy sa vyžaduje Dohoda o zmene pracovných podmienok

Skončenie pracovného pomeru

 • Možnosti a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • Zákaz výpovede
 • Odstupné a odchodné
 • Vzory skončení pracovného pomeru

Pracovná disciplína a postihy za jej porušenie

 • Definícia pracovnej disciplíny
 • Stupne závažnosti porušenia pracovnej disciplíny (menej závažné, závažné)
 • Vysvetlenie rozdielu medzi porušením pracovnej disciplíny a neplnením pracovných povinností
 • Vzory upozornení na porušenie pracovnej disciplíny

Pracovný čas a doba odpočinku

 • Rozvrhnutie pracovného času (rovnomerné, nerovnomerné, pružné, zmennosť)
 • Práca nadčas, nočná práca
 • Prestávky v práci
 • Nepretržitý odpočinok (v týždni, medzi dvoma zmenami)
 • Evidencia pracovného času (na čo si dať pozor z hľadiska inšpekcie práce)

Mzda a odmeňovanie

 • Definícia mzdy, celkovej ceny práce a základné pojmy v mzdovej problematike
 • Minimálna mzda a mzdové nároky
 • Príklady výpočtu jednotlivých foriem mzdy
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a náhrada mzdy

Dovolenka a prekážky v práci

 • Vznik nároku na dovolenku a ich výpočet
 • Druhy dovoleniek
 • Čerpanie dovolenky
 • Inštitút prenesenia dovolenky
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa

Náhrada škody

 • Všeobecná zodpovednosť za škodu
 • Osobitná zodpovednosť za škodu
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti a jej význam

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Typy dohôd a ich analýza z pohľadu pracovného práva a odvodovej zaťaženosti

Najčastejšie chyby personalistov, praktické rady a riešenia z praxe čomu sa vyvarovať z pohľadu prípadných pracovnoprávnych sporov, ako sa pripraviť na kontrolu z Inšpektorátu práce.

Trvanie kurzu: 1 deň Cena kurzu: 65,00€

Termín aktuálne pripravujeme. V prípade záujmu si termín kurzu môžete vyžiadať pomocou jednoduchého formulárika nižšie, naplánovaný termín kurzu Vám pošleme na uvedený e-mail..

Vyžiadanie termínu

Doplnkové informácie

 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Realizácia termínu závisí od jeho naplnenosti
 • V rámci kurzu je pripravené občerstvenie (káva, čaj..)
 • Všetky uvedené ceny sú konečné s DPH
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie
 • Možnosť realizovať formou náhradného plnenia

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.