Nákupný košík
Váš košík je prázdny

Čo Vás naučíme

PHP (Hypertext Preprocesor) je skriptovací jazyk, určený na tvorbu dynamických www stránok. Je interpretovaný na strane servera, čo poskytuje nové možnosti pri vytváraní skriptov. Je alternatívou pre technológiu ASP (Microsoft Active Server Page). Zdrojový kód v jazyku PHP sa teda vkladá priamo do HTML stránky sa môže sa plynule prelínať so zdrojovým kódom v jazyku HTML. Pred odoslaním stránky užívateľovi je kód PHP interpretovaný na strane servera, čím sa užívateľovi zobrazí obyčajná www stránka v jazyku HTML. PHP je podporovaný veľkým počtom softvérových spoločností a je to otvorený jazyk, ktorý môže používať každý bez zakúpenia licencie. Tento skriptovací jazyk sa stal v posledných rokoch veľmi obľúbený a rozšírený práve kvôli jeho veľkej podpore a otvorenosti. PHP je nástroj na ovládanie objektov na stránke (dynamické efekty, dizajn a pod.). Je využiteľný na automatické generovanie častí stránok (profesionálne grafy, rozsiahle tabuľky a pod.) a na predspracovanie informácií z formulárov na strane servera. Jednou z výhod je to, že má podobnú syntax ako programovacie jazyky Java alebo jazyk C++, takže absolvent je dobre pripravený aj na štúdium týchto jazykov. Vyznačuje sa teda jednoduchou syntaxou, ktorá vychádza z viacerých programovacích jazykov, preto sa v PHP dajú napísať niektoré príkazy aj troma spôsobmi. Kurz je vhodný pre tých, ktorí to myslia s tvorbou www stránok vážne, pretože jazyk PHP neodmysliteľne patrí k pokročilej a profesionálnej tvorbe www stránok. Tento kurz je ďalším krokom k dosiahnutiu schopnosti vytvárať dynamické, interaktívne a zaujímavé stránky pomocou príkazov jazyka PHP a zároveň nevyhnutným predpokladom v ďalšom zdokonaľovaní sa v oblasti tvorby www stránok.

Absolvent bude schopný samostatne tvoriť skripty v jazyku PHP. Naučí sa používať kód zapísaný v externých skriptoch. Dozvie sa, ako si môže vytvoriť knižnice svojich vlastných funkcií a ako ich potom môže používať. Naučí sa vytvárať a používať tzv. regulárne výrazy slúžiace na pokrytie všeobecne širšieho výberu. Naučí sa možnosti kontroly údajov vyplnených vo formulároch a následne ako tieto údaje spracovať. Bude schopný pracovať s databázou MySQL a naučí sa ovládať nástroje k tomu potrebné. Bude vedieť upraviť jednotlivé tabuľky v databáze a tvoriť dotazy, aby získal údaje, ktoré potrebuje. Naučí sa základy práce so súbormi a nastavenie práv pre jednotlivé súbory. Dozvie sa ako testovať a opravovať chyby v skriptoch. Na praktických príkladoch si bude môcť vyskúšať prácu s jednotlivými funkciami.

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť práce s PC
 • Základná orientácia v operačnom systéme Microsoft Windows
 • Znalosti na úrovni kurzu Tvorba www stránok II

Osnova kurzu

úvod do jazyka PHP

 • vkladanie PHP do HTML
 • základná syntax PHP
 • typy hodnôt (čísla, reťazce, polia, boolovské premenné)
 • operátory (aritmetické, relačné, logické, bitové, priradenia) a priorita operátorov
 • premenné a konštanty
 • polia
 • výrazy
 • príkazy

riadiace štruktúry

 • vetvenie (podmienka, zložená podmienka)
 • cyklus typy cyklov
 • príkazy break a continue

funkcie a ich argumenty

 • deklarácia
 • použite
 • štandardné funkcie
 • používateľom definované funkcie
 • niektoré dôležité funkcie

práca s dátumom a časom
práca so súbormi

 • otvorenie
 • zápis
 • čítanie
 • iné možnosti

Úvodné jednoduché príklady

 • práca s premennými
 • práca s číslami
 • práca s reťazcami
 • práca s poliami
 • prácu s funkciami
 • kniha návštev
 • knižnice funkcii
 • tvorba
 • používanie

regulárne výrazy

 • vytvorenie
 • použitie

Formuláre

 • kontrola formulárov
 • spracovanie formulárov
 • metódy posielania dát: POST a GET

Databázy

 • úvod do databázy MySQL
 • práca s aplikáciou PHPmyAdmin
 • ukladanie a čítanie údajov
 • úprava tabuliek
 • dotazy
 • práca so súbormi a adresármi
 • adresáre
 • mazanie súborov
 • kopírovanie súborov
 • nastavovanie práv
 • ošetrenie chýb
 • testovanie a ladenie chýb
 • praktické príklady
 • prácu s funkciami
 • kniha návštev
 • počítadlo prístupov

Trvanie kurzu: 4 dni Cena kurzu: 300,00€

Termín aktuálne pripravujeme. V prípade záujmu si termín kurzu môžete vyžiadať pomocou jednoduchého formulárika nižšie, naplánovaný termín kurzu Vám pošleme na uvedený e-mail..

Vyžiadanie termínu

Doplnkové informácie

 • Miesto konania kurzu: Bratislava
 • Realizácia termínu závisí od jeho naplnenosti
 • V rámci kurzu je pripravené občerstvenie (káva, čaj..)
 • Všetky uvedené ceny sú konečné s DPH
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť obed
 • V prípade záujmu je možné zabezpečiť ubytovanie
 • Možnosť realizovať formou náhradného plnenia

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie funkcie, využívame na webových stránkach Cookies.

Kliknutím na tlačítko Rozumiem vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Zistiť viac informácií

Rozumiem

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Súbory cookie môžu byť použití aj na zhromaždovanie štatistických a marketingových údajov.

Na našom webe využívame Google Analitics cookies, ktoré nám umožňujú zistiť reálnu návštevnosť našej stránky.

Zoznam použitých cookies:

 1. Session Cookie - Cookie s náhodne generovaným názov, ktorá sa dá využiť pri prihlasovaný
 2. Google Analitics - Cookie využívaná na vedenie štatistiky o prístupoch na našu webovú stránku
 3. Cookie Accept - Informácia či návšetvník súhlasí z ukladaním uvedených cookies.